Αρχική | Επικοινωνία 69 properties online english | ελληνικά  
 
 
Εταιρικό Προφίλ
Διεκπεραιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών
Εκτελωνισμός και Μεταβιβάσεις Οχημάτων
Ασφαλιστικό Γραφείο
Ανάθεση Ακινήτου
Κατασκευές Κατοικιών
Διαχείρηση & Συντήρηση Ακινήτων
Συντηρήσεις Κήπων - Πισινών
Επικοινωνία

Is your property legal?

Crete Region

Currency Converter
Convert Currency

 
Crete Services
Crete Services
Crete Services

Κατασκευαστική στα Χανιά

Εμείς στην Creta Service παρέχουμε  Î­μπειρο αρχιτέκτονα μηχανικÏŒ ο οποίος θα συνεργαστεί μαζί σας και θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε ένα ιδανικÏŒ σπίτι για εσάς., Η Î­μπειρη ομάδα μας, θα αναλάβει να ταιριάξει τον προÏ‹πολογισμÏŒ σας με την υλοποίηση κατασκευής ενÏŒς σπιτιού βάση των απαιτήσεων σας.

5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΗΜΑ 1. Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Η Î­μπειρη ομάδα  πωλήσεων μας θα σας δείξει οικÏŒπεδα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε την ιδανική τοποθεσία για το νέο σας σπίτι. ÎŒχι βιασύνη  διαθέτουμε ÏŒσο χρÏŒνο χρειαστεί για να σας ξεναγήσουμε στον παραδοσιακÏŒ τρÏŒπο ζωής του τÏŒπου μας.

Βήμα 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
Έμπυρος συνεργάτης  μας θα δουλέψει μαζί σας για το σχεδιασμÏŒ του σπιτιού σας, μετατρέποντας τις ιδέες και τις απαιτήσεις σας σε προβλεπÏŒμενα σχέδια. Έτσι μπορείτε να δείτε το ÏŒνειρÏŒ σας σε χαρτί.

ΒΗΜΑ 3. Ο προÏ‹πολογισμÏŒς του έργου:
Θα συζητήσουμε μαζί σας τον προÏ‹πολογισμÏŒ  σας  για να εξασφαλίσουμε ÏŒτι οι ιδέες σας ταιριάζουν με την υλοποίηση  του έργου. 

Σκιαγραφούμε ÏŒλα τα έξοδα, την άδεια, τις δαπάνες προς το δημÏŒσιο και το ΚÏŒστος κατασκευής.
Έτσι γνωρίζετε ακριβÏŽς πÏŒσο πρέπει να πληρÏŽσετε, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος του έργου. Μπορούμε να διασφαλίσουμε την επένδυσή σας  στην Κρήτη  χωρίς άγχος.

ΒΗΜΑ 4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
Αφού έχετε συμφωνήσει με  το έργο, καταρτίζονται σχέδια για την τελική έγκρισή σας και στη συνέχεια προωθούνται  στον μηχανικÏŒ που θα τα υποβάλει στην πολεοδομÎ¯α  για την έγκριση άδειας.

ΒΗΜΑ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή θα έχετε την δυνατÏŒτητα να επιλέξετε τον εσωτερικÏŒ εξοπλισμÏŒ του σπιτιού σας σύμφωνα με το γούστο   που εσείς επιθυμητέ , ÏŒπως πλακάκια,  χρÏŽματα και την κουζίνα. ÎŒταν ÏŒλα έχουν συμφωνηθεί, θα αρχίσει η κατασκευή  του έργο απÏŒ το έμπειρο τεχνικÏŒ προσωπικÏŒ που διαθέτουμε, κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα λαμβάνετε φωτογραφίες και σταθερή ενημερÏŽσει για την πρÏŒοδο του έργου.
ΑπÏŒ την έναρξη τον εργασιÏŽν  Î­ως και την ολοκλήρωση τους σας εγγυÏŒμαστε   ÏŒτι η παράδοσή του κλειδιού του νέου σας σπιτιού θα διαρκέσει έως 9 μήνες.
ΟλÏŒκληρο το οικοδομικÏŒ πρÏŒγραμμα έχει την πλήρη τεχνική υποστήριξη απÏŒ τον έμπειρο πολιτικÏŒ μηχανικÏŒ μας και πραγματοποιείτε διεξοδικÏŒς έλεγχος σε κάθε στάδιο κατασκευής της οικοδομής.
 


www.currencies.co.uk
 

 
 


     
 
 
  Ευρωπαϊκή Πίστη
  Groupama Φοίνιξ
  Μινέττα
Διεκπεραιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών
Εκτελωνισμός και Μεταβιβάσεις Οχημάτων
Διαχείρηση & Συντήρηση Ακινήτων
Συντηρήσεις Κήπων - Πισινών
 
 
 
Creta Service 2011 - All rights reserved - Powered by G-Squared - Recommended by Chania Citizen Guide